Списак наставника у школи 2019/2020

 1. ЖАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВ VII     Директорка  школе
 2. СТУПАР ЉИЉАНА VII                Педагог
 3. БУКВИЋ ДРАГАНА VII                Психолог
 4. СОЛДАТ МАРИЈА VII                   Секретар школе
 5. ЈАНДРИЋ СИМО VII                     Руководилац рачуноводства
 6. РАНИСАВЉЕВ ВЕСНА VI            Учитељ I – IV
 7. ДАНИЈЕЛА КУТАЊАЦ VII           Учитељ у продуженом боравку
 8. ХАЏИЋ ЗОРИЦА VII                    Учитељ I – IV
 9. КОКАНОВ МИРЈАНА VI              Учитељ I – IV
 10. СЛАВИЦА СТАНКОВИЋ VI        Учитељ I – IV
 11. ПЕТРОВИЋ БИЉАНА VII            Учитељ I – IV
 12. ПАНИЋ МИЛАДИН VII               Наставник математике
 13. ШИЈАКОВ СОЊА VII                    Наставник математике
 14. ПРЕДОЈЕВИЋ СНЕЖАНА VII       Наставник математике
 15. ВОЈНОВИЋ ЉИЉАНА VII           Наставник српског језика
 16. АНТОНИЋ БОЈАНА VII                Наставник физике
 17. КЕСИЋ ВЕРА VI                            Наставник српског језика
 18. 18. ЋУРИЋ МИЛАНКО VII          Наставник физичког васпитања
 19. ПУШКАР АЛЕКСАНДАР VII         Наставник физичког васпитања
 20. НЕБЈША СОЛДАТ VII                    Наставник физичког васпитања
 21. БИЉАНА ИВИЋ VII                       Наставник T и Т , и ТИО
 22. САВИН ВЕРИЦА VII                      Наставник биологије
 23. ЈОВИН ДУШИЦА            VII          Наставник географије
 24. МАРИЈА МЕДАРЕВИЋ VII            Наставник географије
 25. ПАВКОВ МАДЕН VII                     Наставник географије
 26. ГЛАМОЧАНИН ГОРДАНА VII      Наставник историје
 27. МИЛЕНА ОБРАДОВИЋ VII          Наставник музичке културе
 28. САБИНА ГАЛИЈАШ VII                  Наставник ликовне културе
 29. ГОРДИЋ МИЛОДАРКА VII           Наставник хемије
 30. ЗЛАТАР БИЉАНА VI                     Наставник енглеског језика
 31. ГАВРИЋ ВАЛЕНТИНА VII             Наставник енглеског језика
 32. БЈЕЛАЈАЦ ГОРДАНА IV                  Наставник руског језика
 33. ТЕМЕРИНАЦ СРЂАН VII               Наставник информатике
 34. МАКСИМОВИЋ МИРОСЛАВ VI  Вероучитељ
 35. ВУКОЈЕВ ГОРДАНА VII                  Васпитач
 36. МИРКО МИЛЕШЕВИЋ III            Домар школе
 37. РАДАНОВИЋ ЗОРАН III                Ложач
 38. КОХАНЕЦ АНЂА II                          Сервирка у школској кухињи
 39. КНЕЖЕВИЋ ЉУБИЦА I                  Помоћни радник
 40. ЈОВИН МИЛИЈАНА I                       Помоћни радник
 41. ЖУЈКО ГОРДАНА I                          Помоћни радник
 42. ЉИЉАНА ВУКОЈЕВИЋ I                Помоћни радник
 43. МЕДИЋ САША I                              Помоћни радник
 44. ЈЕЛЕНА ВУКОЈЕВ VII                        Учитељица – пилот пројекат