Семинар у нашој школи

Наставници и стручни сарадници наше школе били су део обуке која се реализује у оквиру пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ скраћеног назива „Учимо сви заједно“ који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у Србији уз подршку Делегације Европске уније.

Обука је део свеобухватног програма јачања капацитета запослених у образовању који се реализује кроз различите активности, пратећи савремени концепт јачања капацитета. Сама обука састоји се из три тренинг модула, од којих се први реализује путем интернета, а други и трећи модул комбиновано (путем интернета и уживо).

У галерији су фотографије са обуке  „Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе“ одржане 29. марта 2023. у просторијама наше школе.