Обавезе дежурног ученика

ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА

 • Дежурни ученици носе видну ознаку да су дежурни.
 • Дежурни ученици су обавезни да на месту дежурства буду 15 минута пре почетка наставе.
 • Дежурство ученика се обавља у холу школе у периоду од 7,45 – 12,30.
 • Дежурни ученици су на дан дежурства ослобођени наставе, осим у случају писмених задатака или провера, када у договору са главним дежурним наставником су дужни да обезбеде замену из другог одељења за тај час.
 • Дежурни ученици се пристојно и љубазно опходе према свим странкама које посећују школу.
 • Дежурни ученик најављује странку и прати је до директора, секретара, психолога, педагога, предметног наставника, учитеља или било ког запосленог у школи, како би обезбедио боље сналажење посетилаца у школи.
 • Наставника или учитеља, који има „отворена врата“, дежурни ученик позива из зборнице и обавештава о посети.
 • Уколико дежурни ученици не могу да пруже поуздане и тачне информације странци која је у школи, затражиће помоћ дежурног наставника, техничког особља или педагошко – психолошке службе.
 • Дежурни ученик чита обавештења одељењима којима је намењено обавештење и проверава да ли су сви обавештени.
 • Дежурни ученик преноси званичне информације ученицима које му упуте наставници, учитељи и управа Школе.
 • Дежурни ученик, у случају потребе, ручно звони за почетак и крај часа према распореду који му доставља дежурни наставник или управа Школе. 

   

 

ПРЕСТАНАК ДЕЖУРСТВА

 • Дежурни ученик у току свог дежурства може бити разрешен те обавезе, ако на дежурство дође са закашњењем, напусти самовољно место дежурства и не поступа по овом правилнику.
 • Дежурног ученика разрешава дужности дежурни наставник или директор школе.