Другарство

Радионица „Градимо кулу“ у одељењу 4/1. Циљ радионице: јачање тима и унапређивање односа у тиму.


Тематски дан „Другарство“ на часу српског језика у 5,6 и 7. разреду: