Школски тимови

1.Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама
Биљана Ивић- директорка школе

Љиљана Ступар – педагог школе

Вера Кесић- наставник српског језика

Миладин Панић- наставник математике

Срђан Темеринац- наставник  информатике

Гордана Вукојев – васпитач

2.Тим за безбедност деце у школи
Биљана Ивић- директорка школе

Миладин Панић – наставник математике

Представник БИЕ

Родитељ Мирко Ерцег

3.Тим за инклузију
Биљана Ивић- директорка школе

Љиљана Ступар -педагог школе

Славица Станковић- наставник разредне наставе

Зоран Жигић- наставник ТиО

4.Тим за појачан васпитни рад са ученицима
Љиљана Ступар- педагог

Биљана Петровић-учитељ

Мирослав Максимовић -вероучитељ

Представник савета родитеља ( одељење у којем је ученик )

5.Тим за стручно усавршавање
Славица Станковић – учитељ

Драгослав Жарковић-наставник ТиО

Соња Шијаков- наставник математике

6.Тим за културну делатност школе
Мирјана Коканов-учитељ

Вера Кесић-наставник српског језика

Сабина Галијаш-наставник  ликовне културе

Милица Бубуљ-наставник  музичке културе

7.Тим за заштиту животне средине

Славица Ајдер-наставник биологије

Верица Савин- наставник биологије

Милодарка Гордић- наставник хемије

8.Тим за професионалну оријентацију и упис ученика у средњу школу
Биљана Ивић – директорка  школе

Љиљана Ступар- педагог

Миладин Панић-одељењски старешина осмог разреда

Бојана Антонић–одељењски старешина осмог разреда

Гордана Бјелајац–одељењски старешина седмог разреда

Љиљана Војновић –одељењски старешина седмог разреда

9.Тим за школски спорт и слободне активности
Александар Пушкар- наставник физичког васпитања

Зрица Хаџић-учитељ

Миланко Ћурић-наставник физичког васпитања

10.Тим за координацију ученичких организција

Ђачки парламент-Дечји савез

Љиљана Ступар- педагог

Гордана Бјелајац- наставник рускогјезика

Весна Ранисављев- учитељ

11.Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика
Јовица Тркуља наставник физичког васпитања

Славица Ајдер -наставник биологије

Биљана Петровић- учитељ

12.Тим за сарадњу са породицом
Весна Ранисављев- учитељ

Валентина Гаврић-наставник енглеског језика

Бојана Антонић -наставник физике

13.Тим за сарадњу са локалном самоуправом
Биљана Ивић – директорка  школе

Весна Ранисављев- координатор ученичких организација

Биљана Златар- наствник енглеског језика

14.Тим за излете,екскурзије  и наставу у природи
Биљана Петровић- учитељ

Младен Павковнаставник географије

Гордана Гламочанин наставник историје

Мирослав Максимовићвероучитељ

15.Тим за представљање рада школе и летопис – маркетинг
Срђан Темеринацнаставник информатике

Љиљана Ступарпедагог

Гордана Бјелајац- наставник руског језика

16.Стручни актив за развој школског програма
Биљана Ивић директорка  школе

Љиљана Ступарпедагог

Валентина Костић Јовић учитељ

Бојана Антонићнаставник географије

Далија Кнежевић- васпитач

17.Стручни актив за развојно планирање
Биљана Ивић – директорка  школе

Љиљана Ступар-педагог

Мирјана Коканов- учитељ

Славица Ајдер- наставник биологије

Вера Кесић- наставник српског језика

Љиљана Војновић- наставник српског језика

Бојан Радман- представник ЛЗ

Гордана Миловац представник СР

18.Тим за самовредновање
Љиљана Ступарпедагог

Љиљана Војновићнаставник српског језика

Срђан Темеринацнаставник информатике

Весна Ранисављев учитељ

Педагошки колегијум
Биљана Ивић – директорка  школе

Љиљана Ступар  – педагог

Зорица Хаџић – руководилац стручног већа за разредну наставу

Гордана Гламочанин – руководилац стручног већа за друштвене науке

Соња Шијаков- руководилац стручног већа за природне науке

Стручно веће за развој школског програма чине сви наставници који предају у одређеном разреду заједно са стучним сарадником.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *