Школски тимови 2023/24.

 

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:

Славица Станковић, проф.разредне наставе – руководилац

Чланови:Учитељи/це редовне наставе  I-IV разреда

Наставник Енглеског језика, Биљана Златар, проф. енглеског језика

Љиљана Ступар, дипломирани педагог

Драгана Буквић,дипломирани психолог

 

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА

 

Руководилац актива : Гордана Гламочанин

Чланови : Сабина  Галијаш, Славица Станковић, Јелена Грубанов Жутковић, Драгана Буквић и Љиљана Ступар

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Чланови:

 • Биљана Ивић- наставник ТИО, руководилац
 • Драгослав Жарковић- директор школе,
 • Љиљана Ступар-педагог,
 • Драгана Буквић-психолог
 • Мирјана Коканов- учитељ
 • Вера Кесић- наставник српског језика
 • Љиљана Војновић- наставник српског језика, тим за самовредновање
 • Представник родитеља – Војислава Ивић
 • Представници Ученичког парламернта (7-8. разред): биће изабрани по конституисању Ученичког парламента.
 • Представник ЛЗ: Бојан Радман

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

Руководилац актива : Радмила Богуновић

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Руководилац актива: Валентина Гаврић

 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Чланови:

 

 1. Драгана Буквић, стручни сарадник психолог- координатор Тима
 2. Љиљана Ступар, стручни сарадник педагог
 3. Милица Јандрић,  наставник руског језика
 4. Зорица Хаџић, учитељица
 5. Драгослав Жарковић директор

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА – ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

 

Чланови :

Миладин Панић, руководилац

Љиљана Ступар

Драгана Буквић

Вера Кесић

Зорица Хаџић

Гордана Вукојев

Правник

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови :

Љиљана Војновић, руководилац

Љиљана Ступар

Биљана Петровић

Савет родитеља – Валентина Костић Јовић

Члан ђачког парламента

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

Чланови :

Миленко Илин, руководилац

Драгослав Жарковић – директор школе

Љиљана Ступар -педагог,

Драгана Буквић – психолог

Љиљана Војновић

Мирјана Коканов

Радмила Богуновић

Савет родитеља

Члан ђачког парламента

        ЛС

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Чланови :

Сабина Галијаш, руководилац

Миладин Панић

Валентина Гаврић

Гордана Гламочанин

Биљана Златар

Небојша Солдат

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Чланови :

Биљана Ивић, руководилац

Вера Кесић

Љиљана Ступар

Мирослав Максимовић

Драгана Буквић

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

Програм и план школског спорта и спортско рекреативних активности

Координатори:Александар Пушкар, Небојша Солдат

Учитељи

Програм за здравствену заштиту ученика

Координатор

Јелена Грубанов Жутковић

ОС

Програм за социјалну заштиту ученика

Координатор

Ивана Радулов

ОС

Програм за заштиту животне средине

Координатор: Верица Савин

ОС

Сарадња са локалном самоуправом

Координатор : Мирослав Максимовић

ОС

Програм за сарадњу са породицом

Координатор

Славица Станковић

ОС

Програм културне и јавне делатности и маркетинга школе

Чланови Тима за културну и јавну делатност:

 • Милица Бубуљ – координатор наставница музичке културе
 • Мирјана Коканов- учитељ
 • Ступар Љиљана,педагог
 • Сабина Галијаш- наставник ликовне културе
 • Вера Кесић – наставник српског језика 
 • Љиљана Војновић – наставница српског језика
 • Милица Јандрић- наставник руског језика
 • Миленко Илин- наставник географије (уредник школског сајта)

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Руководилац: ДРАГОСЛАВ ЖАРКОВИЋ, директор 

Чланови :

Љиљана Ступар, педагог

Драгана Буквић, психолог

Биљана Петровић, руководилац стручног већа разредне наставе

Радмила Богуновић, руководилац стручног већа природних наука

Валентина Гаврић, руководилац стручног већа друштвених наука

Срђан Темеринац, наставник информатике

Руководилац Стручног већа разредне наставе је Биљана Петровић

 1. Разред –  Биљана Петровић
 2. Разред –  Весна Ранисављев
 3. Разред –  Зорица Хаџић
 4. Разред – Мирјана Коканов

Остали чланови: Биљана Златар, наставница енглеског језика; Мирослав Максимовић, вероучитељ;Славица Станковић, продужени боравак;  Једносменски рад – Мирјана Коканов         ( 3.разред), Биљана Петровић (4.разред)

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Дечји савез

Руководилац Весна Ранисављев

Ђачки парламент

Руководилац  Љиљана Ступар

 

 

Обогаћење једносменског рада школе

 

Подршка ученицима – „Весела школа “

 

Мирјана Коканов, Биљана Петровић

Музичке радионице

Милица Бубуљ

Креативне радионице

Сабина Галијаш

Спортске активности

Занимљива атлетика

Тенис

Небојша Солдат

 

 
 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *