Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Правилник о школском каленадару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак , 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у  среду, 10. јануара 2018. године и завршава се:

– у уторак 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 99 наставних дана

– у уторак, 29. маја 2018. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у уторак, 6. јануара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 143. јуна 2018, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Правилник о школском календрау за 2017/2018. годину можете преузети ОВДЕ

Оставите одговор