WP_20151011_11_10_05_Pro

10. и 11. октобар 2015. године  „ШКОЛА НЕНАСИЉА“

Стручно усавршавање запослених  у образовно-васпитним установама за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља у школском окружењу. Стицање теоријских знања о проблему насиља. Практична примена знања кроз превентивне и интервентне активности на нивоу свих актера школског живота.