Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручног  актива и стручни сарадник.

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на : планирање и организовање остваривања програма образовања и свих активности школе; осигуравање квалитета рада школе; самовредновање школе: остваривање стандарда постигнућа ученика;унапређивање образовно-васпитног рада;остваривање развојног плана;сарадња са јединицом локалне самоуправе,организацијама и удружењима; педагошко-инструктивни рад и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за стицање звања наставника и стручних сарадника.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *