Педагошки колегијум

Руководилац: директор установе 

Чланови :

Драгослав Жарковић, директор

Љиљана Ступар, педагог

Драгана Буквић, психолог

Биљана Петровић, руководилац Стручног већа разредне наставе

Радмила Богуновић, руководилац Стручног већа природних наука

Валентина Гаврић, руководилац Стручног већа друштвених наука

Срђан Темеринац, наставник информатике

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на : планирање и организовање остваривања програма образовања и свих активности школе; осигуравање квалитета рада школе; самовредновање школе: остваривање стандарда постигнућа ученика;унапређивање образовно-васпитног рада;остваривање развојног плана;сарадња са јединицом локалне самоуправе,организацијама и удружењима; педагошко-инструктивни рад и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за стицање звања наставника и стручних сарадника.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *