4. фебруар 2016. године

Час школске лектире одржан у библиотеци са ученицима 6. разреда био је посвећен обради народних песмама из циклуса о Марку Краљевићу. Проф. Љиља Војновић је на занимљив начин водила разговор са децом о прочитаним песмама, историјским чињеницама тог времена, али и легендама везаним за овог јунака. Библиотекарка је објаснила како су управо те легенде, али и историјске чињeнице извор многих написаних прича и песама које се налазе у фондовима наше библиотеке.

97 1 3 7 8 9 92