Инклузија

 

Кликни на линк за приказ: Светски дан Рома – април 2023.

 

likkonkurs12Дефиниције инклузије које даје УНЕСКО потичу са конференције у Саламанки, 1994. године, и стављају нагласак на то да је инклузија покрет који је у директној вези са побољшањемобразовног система као целине:

“Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.”

Сви кључни међународни и домаћи документи могу се кратко сумирати на следећи начин:

  • Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање
  • Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Зато им треба омогућити образовање у редовним предшколским, основним и средњешколским установама
  • Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет потребама деце
  • Некој деци, због сметњи у развоју, потребна је додатна помоћ у образовању

Инклузија је нов начин размишљања. Уместо инвестирања у специјалне школе за децу са сметњама у развоју, многе земље се окрећу ка инклузивном образовању – преусмеравају напоре на

  • подржавање СВЕ деце у редовним школама
  • проналажење нових начина за давање подршке школама и наставницима.

Pravilnik_blizi_uslovi_individualni_obrazovni_plan-obrasci

Pravilnik_blizi_uslovi_individualni_obrazovni_plan 

План рада Тима за инклузивно образовање 2021/22.