Документа

 

ШКОЛСКА 2023/2024.

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2023-2028

ГПРШ 2023-24

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022 2023

Осигурање и ђачки динар 

ШКОЛСКА 2022/2023. 

ТАБЕЛА ангажовања директора 22 23 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГПРШ 2021-22

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СTРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022

ДИРЕКТОР- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 2021/22.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ.

Линк за приступ Информатору о раду школе: https://informator.poverenik.rs/informator?org=jhm5W8vGg4A5w43ib

ШКОЛСКА 2021/2022

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРП ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 20212022

правилник о безбедности ученика

ПРОТОКОЛ НАСТАВНО ОСОБЉЕ

2021 2022 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА безбедност и здравље на раду

ТАБЕЛА БРОЈ ДЕЦЕ У УСТАНОВИ 26 ОКТОБАР

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2021 2025

Годишњи план рада школе 2021-22

2020-2021 извештај о раду школе

ДИРЕКТОР-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 20-21

ТАБЕЛА АКТИВНОСТИ годишњи извештај

tabela 40-očasovna radna nedelja za GPRŠ

АНЕКС 2 РПШ

Resenje-jednosmenski rad 2021 2022 \

Годишњи план рада – припремни предшколски програм

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

НОВЕМБАР 21 РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА НАСТАВНИКА

ПРОТОКОЛ УЧЕНИЦИ

ШКОЛСКА 2020/2021

Распоред 1-4

Формат оперативног плана ОШ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРП 20202021.docx

правилник о безбедности ученика

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 2020 21

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА

ПРОТОКОЛ НАСТАВНО

Протокол

Годишњи план рада школе

Евиденција спровођења хигијенских мера

Опис реализације пилот пројекта у школи

Извештај о раду школе 2020

Организација образовно-васпитног рада ОШ  Covid 19

Зуов-Стручно упутство

Стручно упутсво 2020-2021

Упутство о мерама заштите

Закључак кризног штаба, стручно упутство за организовање наставе

Допис за ОШ, организовање наставе

ШКОЛСКА 2019/2020

Одлуке о заснивању радних односа на неодређено

Одлука о измени уговора – интерактивна табла с пројектором 

правилник о безбедности ученика

Решења за рад за време ванредног стања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2020

Правилник екскурзије

Школски маркетинг 2019

Извештај о раду школе 2018-19

Годишњи план рада школе 2019-20

Извештај о самовредновању рада школе 2018-19

Извештај о раду директоја школе 2018-19

АНЕКС 4 школског програма

ШКОЛСКА 2018/2019

Годишњи план рада школе 2018-2019

Анекс 2 школског програма

Школски развојни план 2018

правилник о безбедности ученика

Извештај о раду школе 2017-2018.

Извешај о раду директора 2017-2018

Распоред писмених задатака и контролних вежби

Распоред писмених задатака и контролних вежби

Распоред часова

ШКОЛСКА 2017/2018

Годишњи план рада школе 2017-2018.

Извештај о раду школе 2016-2017.

Извештај о раду директора 2016-2017.

ШКОЛСКА 2016/2017

Годишњи план рада школе 2016-2017.

Извештај о раду школе 2015/2016.

Извештај о раду директора 2015/2016. 

ШКОЛСКА 2015/2016

Извештај о раду школе 2014/2015.

Извештај о раду директора за 2014/2015.

Годишњи план рада школе 2015-2016

Развојни план школе 2015-2016

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *